Menu Sluiten

Een samenleving naar Gods hart

Classispredikant Trinette Verhoeven maakte via ‘En wie ben ik volgens jullie?’ kennis met Jan-Olav Henriksen. Een inspirerende kennismaking, zo legt ze uit in haar Nieuwsbrief van februari. Ze schrijft erover naar aanleiding van Matteüs 5: 17 en 18. Trinette is (Luthers) predikant van de classis Utrecht in de protestantse kerk in Nederland.

Trinette Verhoeven:

Doordat ds. Geurt Roffel, predikant in Amersfoort, mij zijn proefschrift stuurde (…), kwam ik in contact met de Noorse theoloog Jan-Olav Henriksen. Hij schrijft:

“De wet is niet de hoogste oordeelsinstantie over mensen, ze verwijst in de eerste plaats naar de liefde van God als bron van alle samenleven. Aan die bron ontleent de wet haar gezag. Ze roept op tot een samenleving, gebaseerd op liefde.”

Roffel schrijft dat deze oproep alle menselijke capaciteit te boven gaat. Geen mens kan de wet vervullen, alleen God kan dat. Maar, leert Henriksen, juist hierdoor worden mensen zich bewust van Gods grootheid en hun eigen afhankelijkheid van vergeving. Ze leren dat de wet er niet is om uit te maken wie de meest rechtvaardige is, maar om toegewijd gestalte te geven aan een samenleving naar Gods hart.

En ik dacht aan de vele malen dat ik de Bergrede las en niet wist hoe ik uit zou moeten komen bij al die hoog gestemde idealen. Zij gaan mijn menselijke capaciteit te boven. Wat nou als ik daardoor niet vertwijfel maar dankbaar belijd dat God groter is dan ik me voor kan stellen; en dat de beweging die zijn koninkrijk op gang brengt mijn voorstellingsvermogen te boven gaat? God en zijn koninkrijk zijn voor mij niet te bevatten. ‘Onmogelijk is zijn koninkrijk,’ zeg ik bij mijn meest sombere momenten. ‘Mogelijk,’ zegt de bijbel.

Het koninkrijk is geen utopie. God is aan het werk, vergeet dat niet en jij, mens, wordt uitgenodigd op het koninkrijk te anticiperen door Jezus na te volgen, ook al is dat met vallen en opstaan. En het wonder mag gebeuren: het punt op de horizon van Gods rijk mag mijn leven veranderen. Niet om te versomberen, maar om het leven met vernieuwde energie aan te gaan: daartoe is Gods wet gegeven.