Menu Sluiten

‘Het boek is opvallend katholiek van toon’

Op 4 september sprak ik met Mauricio Meneses en Josephine van Pampus over ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Mauricio is priester van de rooms-katholieke kerk, Josephine is RK-pastoraal werker en mijn directe collega in onze oecumenische gemeenschap. Mauricio vertelde onder meer over zijn jeugd en studie in Colombia en zijn roeping tot het priesterschap. Josephine en ik gaven een inkijk in onze spirituele biografie. En terwijl we de inhoud van ‘En wie ben ik volgens jullie?’ bespraken, proefden we een uitgekiende selectie whisky’s. Het was een gezellige, studieuze en kerkelijk geëngageerde ontmoeting.

Mauricio spreekt met waardering over ‘En wie ben ik volgens jullie?’:

Ik vind het boek opvallend katholiek van toon, zonder dat ik daarmee nu het protestantisme en het katholicisme sterk wil onderscheiden. Het roept bij mij gedachten op aan de Pauselijke notitie Gaudium et Spes 22, waarin ook het mens-zijn van Jezus centraal staat. Ik lees hoe je de filosofie gebruikt om vrijheid te brengen in het geloof. Verrassend vind ik dat je dat doet met een heel gelovige toon. Dat kom ik niet vaak tegen bij gelovigen die intensief de discussie zoeken met de filosofie. Soms vind ik je in het boek te streng, vooral als je een standpunt wilt innemen of zegt dat je bepaalde denkstappen hebt gezet. Dan denk ik: ‘Wat maakt je daar zo streng en vastomlijnd?’ Juist in openheid ligt veel verbindende kracht.

Josephine beaamt de indruk dat ‘En wie ben ik volgens jullie?’ een katholieke toon heeft:

Als ik bedenk dat het grootste deel van het boek is geschreven voordat je in onze oecumenische geloofsgemeenschap intensief bent gaan samenwerken met de rooms-katholieke kerk, verrast me dat deste meer.

Roeping

Zelf voel ik me gekend in de roeping van waaruit ik ‘En wie ben ik volgens jullie?’ heb geschreven en verrast het me hoe we vier interesses van mij in één avond weten te verbinden: de studie, het geloof, gezelligheid en de whisky.

Wat betreft de whisky is de Cardhu de vondst van de avond. Een lichte vleug honing, een geweldige nasmaak en tegelijk een zachte scherpte maken hem een aanrader.