Menu Sluiten

En wie ben ik volgens jullie?

In 2018 verscheen ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Hierin gebruikt Geurt Roffel het systematisch denkwerk van zes theologen om zichzelf en hen te bevragen over de vraag of Jezus de Zoon van God is. Een jarenlange discussie tussen de filosofen Hans-Georg Gadamer en Jacques Derrida over interpretatie vormt de bron voor Geurts eigen interpretatie-werkwijze. Die houdt het midden tussen de moderniteit (waarin het nog mogelijk was om een afgeronde systematische godsleer te ontwerpen) en de postmoderniteit (waarin God soms niet meer dan een open vraag is).

Zes visies op Jezus als Zoon van God

In kort bestek krijgt de lezer zes visies van theologen gepresenteerd. Allen beschouwen in de huidige tijd Jezus als de Zoon van God. Ieder van hen werkt zijn antwoord op een andere manier uit en vertegenwoordigt daarmee een deel van het huidige debat over deze vraag. Geurt introduceert de visies in een hoofdstuk waarin hij zich die zo goed mogelijk eigen probeert te maken. Hij vraagt zich af wat het betekent dat hem dat niet volledig lukt.
In een volgend hoofdstuk zoekt hij opnieuw, maar nu met meer distantie, het gesprek met de zes theologen. Hij kijkt kritischer, luistert met meer aandacht voor marges, oneffenheden en blinde vlekken in hun denkwerk en vraagt zich af wat die hem te zeggen hebben.

Een avontuur

In een boeiend slothoofdstuk levert dit een verrassende inkijk op in zowel Geurts eigen spiritualiteit als hoe hij deze spiritualiteit denkenderwijs uitwerkt en verheldert. Zo komt hij tot gedachten over onder meer Jezus’ verbondenheid met God en Jezus’ Messias-schap. Ook gaat het over Jezus’ verscheurde gestalte in het christendom van vandaag en in de christelijke traditie. En hij doordenkt de vrijwillige zelfbeperking die veel christenen zichzelf opleggen.

Anderen over ‘En wie ben ik volgens jullie?’

Tjerk de Reus (Friesch Dagblad):

Bij zijn promotie werd gezegd: ‘Met Geurt Roffel wordt dogmatiek weer spannend en avontuurlijk.’ En zo is het ook. Het is een gevolg niet alleen van goed en helder willen denken, maar ook van een duidelijke persoonlijke betrokkenheid.

Anne Marijke Spijkerboer (Liberaal Christendom):

Het dichtst naderen we hem in de prachtige alinea’s (274-275) waar hij spreekt over het onbegrijpelijke aan Jezus’ godverlaten sterven. (…) Roffel grenst in deze passages aan de mystiek.

Rolinka Klein Kranenburg (Woord en Dienst):

Het boek nodigt uit om je eigen vragen te stellen, geholpen door de ‘technieken’ van Gadamer en Derrida.

ISBN: 9789023955610
Boekencentrum Uitgevers
Te bestellen bij de plaatselijke boekhandel, en bij de online boekhandels.