Menu Sluiten

En wie ben ik volgens jullie?Deze website is ontstaan toen mijn proefschrift verscheen. ‘En wie ben ik volgens jullie?’ is geen standaard promotie-onderzoek. Het is een verslag van een intensieve en persoonlijke discussie die ik voerde met theologen en filosofen over de interpretatie van de uitspraak ‘Jezus is de Zoon van God’. Ik ben heel blij dat ik aan de Rijksuniversiteit van Groningen ben gepromoveerd op dit onderzoek. 

Op deze website leid ik je in in mijn proefschrift en houd ik je op de hoogte van mijn verdere studieuze activiteiten. Ik wilde heel graag dat ‘En wie ben ik volgens jullie?’ zou verschijnen, omdat het belangrijk voor me is dat christologie – het denken over de persoon van Jezus – iets van iedereen is. En niet alleen iets van een select clubje wetenschappers. Het persoonlijk gesprek over Jezus Christus komt naar mijn idee pas tot zijn recht als het tegelijkertijd zowel in het leven van alledag als in discussie met wetenschappers van nu wordt gevoerd. 

Een inkijkje in mijn spiritualiteit

Net als mijn proefschrift bieden mijn essays een inkijkje in hoe ik mijn spirituele weg zoek. Die zoek ik door intensief op te denken met anderen. In mijn proefschrift overweeg ik met behulp van zes theologen ik de uitspraak ‘Jezus is de Zoon van God’. Alle zes hebben een belangrijke of originele stem in het huidige debat over de betekenis hiervan. Op de achtergrond hiervan denk ik met behulp van twee filosofen na over wat interpretatie is en hoe het werkt. Het slothoofdstuk van het boek is het meest spiritueel. Daar raken de opbrengsten van mijn onderzoek mijn eigen geloofsontwikkeling en schets ik waar voor mij daarin de wezenlijke vragen liggen waarmee ik verder wil gaan.

Essays

Mijn essays laten zien in wie ik me na mijn proefschrift verdiepte. In Snijdende taal die verbindt zoek ik mijn weg in de ongemakkelijke verhouding van de christelijke traditie met de LHBTQI+-gemeenschap. Dat doe ik met behulp van Frans Kellendonks Mystiek Lichaam. En in Gebroken, maar ook geheeld denk ik intensief op met (de vroege) Edward Schillebeeckx over sacramentele sensitiviteit.

Anderen over mijn werk

Over mijn Schillebeeckx-essay schreef Ted Schoof:

Met veel interesse, herkenning en instemming heb ik uw recente bijdrage in VolZin gelezen.

Ted Schoof werkte nauw samen met Schillebeeckx en publiceerde veelvuldig over diens theologie. Hij bezorgde samen met Carl Sterkens de elf delen van Schillebeeckx’ Collected Works (2014). Voor het Katholiek Documentatie Centrum werkt hij aan de archivering van Schillebeeckx’ nalatenschap. 

Over ‘En wie ben ik volgens jullie?’ schreef Tjerk de Reus (Friesch Dagblad):

Bij zijn promotie werd gezegd: ‘Met Geurt Roffel wordt dogmatiek weer spannend en avontuurlijk.’ En zo is het ook. Het is een gevolg niet alleen van goed en helder willen denken, maar ook van een duidelijke persoonlijke betrokkenheid.

Anne Marijke Spijkerboer (Liberaal Christendom), die ook een van de opponenten bij mijn promotie was, schreef:

Het dichtst naderen we hem in de prachtige alinea’s (274-275) waar hij spreekt over het onbegrijpelijke aan Jezus’ godverlaten sterven. (…) Roffel grenst in deze passages aan de mystiek.

En collega Rolinka Klein Kranenburg (Woord en Dienst) schreef:

Het boek nodigt uit om je eigen vragen te stellen, geholpen door de ’technieken’ van Gadamer en Derrida.

ISBN: 9789023955610
Direct Bestellen