Menu Sluiten

En wie ben ik volgens jullie?In 2018 verscheen ‘En wie ben ik volgens jullie?’, mijn proefschrift. Het boek is geen standaard promotie-onderzoek. Ik leg erin verslag af van een intensieve discussie die ik voerde met theologen en filosofen over de interpretatie van de uitspraak ‘Jezus is de Zoon van God’. Mijn promotie was het startschot voor deze site. 

Hier praat ik je bij over mijn boek en houd ik je op de hoogte van mijn verdere essayistische werk. Ik wilde heel graag dat ‘En wie ben ik volgens jullie?’ zou verschijnen, omdat het belangrijk voor me is dat christologie – het denken over de persoon van Jezus – iets van iedereen is. En niet alleen iets van een select clubje wetenschappers. Hetzelfde doel heb ik met de essays die ik schrijf. Ook daarmee wil ik het open gesprek stimuleren over thema’s die me raken zonder dat ik precies weet waarom. De onderwerpen ervoor komen op mijn pad in mijn werk als een van de oecumenische pastores van Het Brandpunt in Amersfoort.

Een inkijkje in mijn spiritualiteit

In de eerste hoofdstukken van mijn boek staat het werk van anderen centraal. Met behulp van zes theologen overweeg ik de uitspraak ‘Jezus is de Zoon van God’. Alle zes hebben een belangrijke of originele stem in het huidige debat over de betekenis hiervan. Op de achtergrond van dit onderzoek denk ik na over  wat interpretatie is en hoe het werkt. Hiervoor raadpleeg ik twee filosofen. Het slothoofdstuk van ‘En wie ben ik volgens jullie?’ is spiritueler. Daar raken de opbrengsten van mijn onderzoek mijn eigen geloofsontwikkeling. Onder meer overweeg ik hoe ik Jezus’ verbondenheid met God nu zie, en zijn messiasschap. Ook gaat het over Jezus’ verscheurde gestalte in het christendom van vandaag en in de christelijke traditie. En ik denk na over de voors en tegens van de vrijwillige zelfbeperking aan die veel christenen zichzelf opleggen.

Anderen over ‘En wie ben ik volgens jullie?’

In de periode na het verschijnen van ‘En wie ben ik volgens jullie?’ publiceerden enkele mensen een recensie. Je vindt de recensies op deze site. Tjerk de Reus (Friesch Dagblad), die in 2019 op Ad den Besten promoveerde, noteerde:

Bij zijn promotie werd gezegd: ‘Met Geurt Roffel wordt dogmatiek weer spannend en avontuurlijk.’ En zo is het ook. Het is een gevolg niet alleen van goed en helder willen denken, maar ook van een duidelijke persoonlijke betrokkenheid.

Anne Marijke Spijkerboer (Liberaal Christendom), die ook een van de opponenten bij mijn promotie was, schreef:

Het dichtst naderen we hem in de prachtige alinea’s (274-275) waar hij spreekt over het onbegrijpelijke aan Jezus’ godverlaten sterven. (…) Roffel grenst in deze passages aan de mystiek.

En Rolinka Klein Kranenburg (Woord en Dienst), een van mijn mijn collega’s hier in Hoogland/Amersfoort-Noord schreef:

Het boek nodigt uit om je eigen vragen te stellen, geholpen door de ‘technieken’ van Gadamer en Derrida.

ISBN: 9789023955610
Boekencentrum Uitgevers
Te bestellen bij de plaatselijke boekhandel, en bij de online boekhandels.