Menu Sluiten

Hoe vind je een nieuwe geloofsbelijdenis?

Bij mijn afscheid als pastor van de oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt in Amersfoort klonk een geloofsbelijdenis die gebaseerd is op een tekst die ik schreef. Hier kun je het lied beluisteren. Als je de partituur wilt ontvangen, kun je een mailtje sturen en stuur ik hem je toe. Hij is zonder kosten te gebruiken als je de bron vermeldt. Hieronder geef ik weer hoe deze belijdenis tot stand kwam.

Hoe zoek en vind je een geloofsbelijdenis?

Het verhaal begint met iemand uit Het Brandpunt die de geloofsbelijdenis mist in de vieringen. Die vraag zet mijn collegapastores en mijzelf aan het denken. Een goede geloofsbelijdenis vertolkt op een authentieke manier het geloof van alle eeuwen in de werkelijkheid van nu. Maar hoe zoek en vind je zo’n belijdenis?

We besluiten te beginnen bij ons eigen geloof. Iedere pastor schrijft een eigen belijdenis en richt zich daarbij op een verschillend element van het geloof. Ik neem als vertrekpunt dat iedereen anders gelooft en we toch allemaal samen geloven. Zo schrijf ik over de doop, het delen van brood en wijn, de muziek, de rituelen, het gebed, de stilte… over al die momenten die we delen, ondanks dat we ze verschillend kunnen beleven. Ik sluit af met een citaat van 1 Korintiërs 13: 12-13.

Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Het is spannend de teksten de eerste keer aan elkaar voor te lezen. Mijn collega’s hebben belijdenissen geschreven die door mensen tegelijkertijd uitgesproken kunnen worden, met korte zinnen en een poëtisch ritme. Mijn tekst is daarvoor niet geschikt, omdat de zinnen langer en ingewikkelder zijn. Het levert de vraag op of een geloofsbelijdenis in een viering door iedereen tegelijkertijd meegezegd moet kunnen worden.

De kern van wat belijden is

We delen de teksten in de commissie Vieringen van Het Brandpunt. In het gesprek erover raken we de kern van wat het belijden van het geloof in deze tijd is en hoe je dat doet. Het is zowel zoeken naar woorden als getuigen, zowel beamen als aarzelen, zowel persoonlijk als gezamenlijk.

Terwijl we nadenken over een vervolgstap, ontvang ik twee beroepen, naar de protestantse gemeenten van Kamerik en Harmelen. Ik neem afscheid van Het Brandpunt. Het is een grote verrassing dat ik in mijn afscheidsviering kan ervaren hoe de tekst die ik schreef in de vertolking door anderen een gezamenlijke geloofsbelijdenis is geworden.

Uitvoerenden

De geloofsbelijdenis werd uitgevoerd door Josephine van Pampus (tekst, niet op de foto), Hannie Slingerland (solozang), Majanne Wolters, Greetje Koevoets, Jean Janssen en Peter van den Borne (zang), Mieke Keizer (fluit), Esther Ocheng-Grünbauer (cello) en Kees van Mechelen (piano). Kees van Mechelen bewerkte de tekst, componeerde de melodie en verzorgde de partituur en de opname.