Menu Sluiten

Essay in Volzin

In de zomermaanden werkte ik aan een essay voor Volzin. Het verscheen in septembernummer. Volzin is een oecumenisch maandblad dat zich richt op religie en samenleving.

Het essay is een uitwerking van mijn inleiding voor de veertigste Geruchtdag van Op Goed Gerucht. De hoofdvraag is hoe ik de verbondenheid tussen Jezus en God zie. Het antwoord daarop geef ik door terug te blikken op het ontstaansproces van ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Ook laat ik zien hoe ik ben beïnvloed door de Christologen die ik bestudeerde en hoe daarin mijn persoonlijke engagement opkwam.

Je kunt het essay hier nalezen.